Z poskytnutých financí bylo například v projektu Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel pro MHD Hranice a Frýdek-Místek pořízeno zatím šest vozidel pro veřejnou dopravu. Hranice se tak staly prvním městem v České republice s plně elektrifikovanou, bezemisní městskou hromadnou dopravou. V Ostravě byl také realizován projekt Odbavení cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy a Dopravního podniku Ostrava prostřednictvím bankovních platebních karet. IROP na podporu inteligentní dopravy dosud rozdělil celkem šest miliard korun na více než sto projektů z celé České republiky.

 

Více informací zde.