Naši klienti

Zlínský kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Praha
Kliknutím na kraj zobrazíte vybrané klienty
  • Uskutečněné projekty
  • Žádné projekty

Naši spokojení klienti

STAVOTRANS, s.r.o. - Technologie pro materiálové využití odpadů

Středočeský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 114.

Výše rozpočtu: 5 429 875 Kč

Rok podání žádosti: 2020

Projekt řeší zpracování odpadů pro materiálové využití. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zpracování relevantních druhů odpadů, konkrétně kolového nakladače, třídící a drtící lžíce.

Technologie pro materiálové využití odpadů - Zahradnictví Fleglovi s.r.o.

Středočeský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 114.

Výše rozpočtu: 2 477 475 Kč

Rok podání žádosti: 2020

Projekt řeší zpracování odpadů pro materiálové využití. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zpracování relevantních druhů odpadů, konkrétně kolového nakladače a mobilního zařízení na výrobu štěpky.

SKL RECYKLOSTAV s.r.o. - Energetické úspory na výměně strojů

Středočeský kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 18 755 000 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Projektem dojde prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním areálu ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti SKL RECYKLOSTAV s.r.o., provozovna Jiřická 1000, 289 23 Milovice. Společnost SKL RECYKLOSTAV s.r.o. od roku 2010 poskytuje služby v oboru zemní práce, demolice, stavební práce, kontejnerová doprava, recyklace a jeřábnické práce.

Karas Miroslav - Úspora energií

Středočeský kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 101.

Výše rozpočtu: 30 540 400 Kč

Rok podání žádosti: 2018

Projektem dojde k výměně drtiče a rypadla v areálu firmy Miroslava Karase - DESTRO. Miroslav Karas dodává drcené kamenivo pocházející z ekologické recyklace. Energetické úspory se týkají konkrétních procesů ekologické recyklace.

VTOS, s.r.o. - snížení energetické náročnosti Mnichovo Hradiště

Středočeský kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 8 651 500 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Realizací podávaného projektu dojde k výměně techniky ve společnosti VTOS, s.r.o. na provozovně Mnichovo Hradiště.

Pořízení technologie pro snížení prašnosti - Stavoka Kosice, a.s.

Královéhradecký kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 89.

Výše rozpočtu: 6 267 800 Kč

Rok podání žádosti: 2018

Realizace záměru přinese snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace se sypkým materiálem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu.

POLABÍ Vysoká, a.s. - snížení energetické náročnosti

Královéhradecký kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 6 655 000 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti technologického procesu společnosti POLABÍ Vysoká, a.s. Snížení energetické náročnosti technologických procesů bude dosaženo prostřednictvím výměny starých, ekologicky i ekonomicky náročných strojů za manipulační techniku novou, šetrnější k životnímu prostředí.

SYLAN s.r.o. - Systém separace odpadu

Pardubický kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 41.

Výše rozpočtu: 4 223 505 Kč

Rok podání žádosti: 2016

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se žadatel snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Radiměř a Hradec nad Svitavou zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu.

AGRO Chomutice a.s. - snížení energetické náročnosti

Liberecký kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 6 655 000 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti technologického procesu společnosti AGRO Chomutice a.s. Snížení energetické náročnosti technologických procesů bude dosaženo prostřednictvím výměny starých, ekologicky i ekonomicky náročných strojů za manipulační techniku novou, šetrnější k životnímu prostředí.

Odprášení areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Ústecký kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 136.

Výše rozpočtu: 6 379 120 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Realizace záměru přinese snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace se sypkým materiálem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Gellner Kamil - snížení prašnosti

Ústecký kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 136.

Výše rozpočtu: 7 070 635 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Realizace záměru přinese snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti Kamil Gellner.

Eliminace prašnosti v areálu FCC BEC, s.r.o.

Karlovarský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 154.

Výše rozpočtu: 6 473 500 Kč

Rok podání žádosti: 2021

Realizace záměru přinese snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnost FCC BEC, s.r.o.

Stavitelství Kamínek - pořízení technologie ke snížení prašnosti

Plzeňský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 89.

Výše rozpočtu: 6 945 400 Kč

Rok podání žádosti: 2018

Realizace záměru přinese snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace se sypkým materiálem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti Stavitelství Kamínek s.r.o. v Radimovicích u Všerub.

Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - Reno Šumava a.s.

Jihočeský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 114.

Výše rozpočtu: 6 513 430 Kč

Rok podání žádosti: 2020

Projekt řeší zpracování odpadů pro materiálové využití. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zpracování relevantních druhů odpadů, konkrétně kolového rypadla s třídícím zařízením.

Zemědělské obchodní družstvo Kolný - Technologie pro materiálové využití odpadů

Jihočeský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 150.

Výše rozpočtu: 7 192 845 Kč

Rok podání žádosti: 2020

Projekt se zabývá úpravou odpadů pro materiálové využití. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro úpravu relevantních druhů odpadů, konkrétně homogenizátoru s vlastním pohonem.

Separace komunálního odpadu v obci Dívčice

Jihočeský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 41.

Výše rozpočtu: 1 340 545 Kč

Rok podání žádosti: 2016

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Dívčice zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu.

Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo - Technologie pro nakládání s odpady

Kraj Vysočina

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 150.

Výše rozpočtu: 5 335 495 Kč

Rok podání žádosti: 2020

Projekt se zabývá úpravou odpadů pro materiálové využití. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro úpravu relevantních druhů odpadů, konkrétně homogenizátoru s vlastním pohonem.

Zemědělské obchodní družstvo Božejov - Technologie pro úpravu odpadů

Kraj Vysočina

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 150.

Výše rozpočtu: 2 421 874 Kč

Rok podání žádosti: 2020

Projekt se zabývá úpravou odpadů pro materiálové využití. Předmětem projektu je pořízení vybavení pro úpravu relevantních druhů odpadů, konkrétně homogenizátoru.

Zemědělské družstvo Roštýn-Energetické úspory na výměně strojů v provozovně Třeštice

Kraj Vysočina

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 2 947 318 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energie (paliv) technologického procesu v Zemědělském družstvu Roštýn, středisku Třeštice.

Tomáš Salač - úspora energií

Kraj Vysočina

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 4 026 936 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Předmětem projektu je pořízení manipulační techniky (kloubový nakladač), která nahradí stávající stroj. Díky realizaci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti a zároveň k úsporám provozních nákladů společnosti, včetně snížení produkovaných emisí, čehož bude dosaženo prostřednictvím investice do nákupu nové, efektivnější a hospodárnější techniky.

Implementace inovativní technologie společnosti - CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.

Jihomoravský kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 254.

Výše rozpočtu: 12 073 924 Kč

Rok podání žádosti: 2020

Projekt se zaměřuje na oblast nakládání s druhotnými surovinami.

Jemnická stavba, a.s. - snížení energetické náročnosti

Jihomoravský kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 2 159 124 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Předmětem projektu je pořízení zemědělské techniky (krmný vůz), která nahradí stávající stroje (kolový nakladač a traktor s krmným vozem). Díky realizaci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti a zároveň k úsporám provozních nákladů společnosti, včetně snížení produkovaných emisí, čehož bude dosaženo prostřednictvím investice do nákupu nové, efektivnější a hospodárnější techniky.

VÁPENKA VITOUL s.r.o. - opatření na snížení energetické náročnosti

Olomoucký kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 25 591 500 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Projektem dojde prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním areálu ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti VÁPENKA VITOUL s.r.o., provozovna Mladeč.

Ridera Bohemia a.s.- Náhrada stacionárního zdroje znečišťování

Moravskoslezský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 154.

Výše rozpočtu: 19 602 000 Kč

Rok podání žádosti: 2021

Realizace záměru přinese snížení emisí tuhých znečišťujících látek a tím i snížení příspěvku zdroje k úrovni znečištění ovzduší částicemi PM10 a PM2,5.

2 projekty pro společnost Skanska Transbeton, s.r.o.

Moravskoslezský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 154.

Výše rozpočtu: 14 229 600 Kč

Rok podání žádosti: 2021

Realizace obou záměrů přinese snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálech společnosti Skanska Transbeton, s.r.o.

HYDROSPOR spol. s r.o. - snížení prašnosti

Moravskoslezský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 136.

Výše rozpočtu: 4 481 961 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Realizace záměru přinese snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti HYDROSPOR spol. s r.o.

Energetické úspory na výměně strojů společnosti TROJEK a.s.

Moravskoslezský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 101.

Výše rozpočtu: 35 970 147 Kč

Rok podání žádosti: 2018

Projektem dojde prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním areálu ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti TROJEK, a.s., provozovna Nákladní 239, Ostrava Mar. Hory, 702 00.

Martin Zelina - Odprášení areálu Miškovice u Zlína

Zlínský kraj

Operační program: OPŽP

Číslo výzvy: 89.

Výše rozpočtu: 4 820 640 Kč

Rok podání žádosti: 2018

Realizace záměru přinese snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace se sypkým materiálem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu.

EMOŠEL s.r.o. - snížení energetické náročnosti

Zlínský kraj

Operační program: OP PIK

Číslo výzvy: 183.

Výše rozpočtu: 5 674 900 Kč

Rok podání žádosti: 2019

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energie (paliv) technologického procesu společnosti EMOŠEL s.r.o. V rámci předkládaného projektu je plánovaná výměna stávajícího stroje, který bude nahrazen strojní mechanikou novou, ekologicky i ekonomicky méně náročnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Úvod