„Takto rozsáhlý typ projektu s rozpočtem téměř 500 milionů korun si vyžádal dvouletou přípravu ze strany Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a akademických partnerů. Náročná práce se ovšem vyplatila a na ochranu přírody v České republice se nám tak podařilo získat významnou podporu z evropského programu LIFE,“ uvádí ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. Více zde.