Cílem strategie je, aby byla Česká republika – SMART inovativní destinace v čele Evropy. Chceme, aby Česko bylo bezpečnou, udržitelnou a sebevědomou destinací, která svou konkurenceschopnost staví nejen na přírodním a kulturním dědictví, tradicích a jedinečných zážitcích v Praze i v regionech, ale i na efektivním využití nových trendů v oblasti řízení, technologií a služeb. Zejména po odeznění pandemie bude mezinárodní trh cestovního ruchu opravdu vysoce konkurenčním prostředím a my chceme, abychom se do 10 let dostali v rámci celosvětového Indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu na přední místa.

„Čeká nás velký kus práce. Neobejdeme se bez spolupráce s dalšími ministerstvy, profesními spolky, zástupci samosprávy i neziskových organizací, jako je např. Klub českých turistů. Cestovní ruch je průřezovým tématem, jehož vývoj kromě MMR ovlivňuje i činnost dalších resortů, proto jsme od začátku do tvorby dokumentu zapojili zástupce dalších ministerstev, agenturu CzechTourism, profesní spolky, zástupce samosprávy, ale i nestátních neziskových organizací v oblasti cestovního ruchu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Více zde.