Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Digitální transformace firmy.

Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.

Vnitropodniková konektivita.

Kybernetická bezpečnost

Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.

BIM a CDE systémy.

Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

průběžný

Více se dozvíte zde.