MPSV vyhlásilo výzvu v rámci programu Zaměstnanost s názvem Podnikové vzdělávání, ve které mohou podnikatelé žádat finance na vzdělávání svých zaměstnanců. Žadatelé budou moci předkládat žádosti o podporu v průběhu téměř tří měsíců a realizaci projektů zahájit od března následujícího roku. V další výzvě Společně za vzděláváním, která byla vyhlášena 7. března 2023, mohou žádat profesní a podnikatelská sdružení o finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců svých členů, doplnilo MPSV v tiskové zprávě.

Novinkou v obou výzvách je, že o dotace mohou žádat i OSVČ. Stejně jako v předchozím období mohou podniky i nyní využít zjednodušenou formu vykazování prostřednictvím jednotkových nákladů, která spočívá v pevně stanovené ceně za účast jedné osoby na jedné hodině školení. Příjemci mohou realizovat například kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let. Vzdělávání v oblasti digitálních (počítačových) dovedností není předmětem těchto výzev, je na něj vyčleněno 6,5 miliard korun v Národním plánu obnovy, uzavřelo MPSV.

Více informací naleznete zde.